• Лабораторний контроль
Bitunova в Європі

Лабораторний контроль:


СП “Бітунова Україна” має сучасну спеціалізовану вимірювальну лабораторія, що акредитована в системі “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”. Завдяки чому є можливість проводити всі види лабораторного контролю - вхідних компонентів, операційний контроль в процесі виробництва, контроль показників готової продукції. Крім того на базі лабораторії проводиться підбір параметрів процесу виробництва з урахуванням властивостей вхідних матеріалів. Це дозволяє повністю контролювати процес виробництва бітумних емульсій і влаштування тонкошарових покриттів, що є основою високої якості наших продуктів.

На базі лабораторії накопичується банк даних показників вхідних матеріалів, що дає можливість аналізувати і впливати на якість матеріалів які ми використовуємо. Наприклад по щебеневій продукції ретельний відбір постачальників на основі лабораторного контролю дозволяє нам використовувати матеріал з показниками:
 • вміст зерен лещадної і пластинчатої форми < 7%;
 • вміст пилуватих і глинистих часток < 0,65%.

Тільки завдяки сучасній лабораторії показники стійкості при зберіганні наших бітумних емульсій в 3 рази перевищують вимоги нормативних документів в Україні.

Перелік основних випробувань які можливо проводити в нашій лабораторії:
1. Емульсії бітумні дорожні (ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови):
 • визначення зовнішнього вигляду емульсії,
 • визначення показника концентрації водневих іонів,
 • визначення однорідності емульсії,
 • визначення вмісту бітуму з емульгатором,
 • визначення умовної в’язкості,
 • визначення стійкості при зберіганні,
 • визначення стійкості при транспортуванні,
 • визначення зчеплюваності в’яжучого, виділеного з емульсії, з поверхнею щебеню,
 • визначення змішуваності емульсії з мінеральними матеріалами,
 • визначення індексу розпаду,
 • визначення фізика-механічних властивостей залишкового в’яжучого після випаровування води з емульсії.

2. Бітум нафтовий (ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови):
 • визначення глибини проникнення голки (пенетрацї),
 • визначення умовної в’язкості,
 • визначення температури розм’якшення,
 • визначення зміни маси після прогріву,
 • визначення зміни залишкової пенетрацї,
 • визначення зміни температури розм’якшення,
 • визначення індексу пенетрацї.

3. Кам’яні матеріали (ДСТУ Б В.2.7-71-98 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт.)
 • визначення зернового складу,
 • визначення вмісту зерен пластинчатої (лещадної) та голкоподібної форми,
 • визначення морозостійкості,
 • визначення вмісту пилуватих та глинистих частинок,
 • визначення водопоглинання гірської породи і щебеню (гравію),
 • визначення вологості.

4. Асфальтобетонні суміші (ÖNORM EN 12697-1/A1 Asphalt. Prüfverfahren für Heiβasphalt.)
 • екстрагування холодної а/б суміші,
 • екстрагування гарячої а/б суміші,
 • екстрагування полімер модифікованої а/б суміші.

Працівники лабораторії як і інші працівники нашого підприємства регулярно підвищують свій рівень освіти на спеціалізованих курсах, що проводяться головними технологами концерну.